Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Historiek

 In 1989 was de zaal Patria op Ver-Assebroek aan een grondige opfrisbeurt toe. Onder de bezieling van Jacky Neyens werd toen het initiatief genomen om een toneelopvoering te brengen. Dit viel zo in de smaak dat men er het jaar nadien mee doorging.

In de jaren 30 was er in Ver-Assebroek een bloeiend toneelgezelschap 'Het Violiertje'. Dat was echter een toneelgroep enkel voor mannen. Gemengd toneel in de parochiezalen was in die tijd nog verboden van het bisdom.

Naast 'Het Violiertje' was er ook een vrouwentoneelgroep die zich 'Edelweisje' liet noemen. Beide verenigingen hielden ermee op in de jaren 50.

Aansluitend bij de vroegere traditie werd onze vereniging met de naam 'Het Nieuw Violiertje' gedoopt.

Intussen brachten wij reeds tal van komische stukken, blijspelen en tragische komedies voor het voetlicht.

Sedert 1994 is 'Het Nieuw Violiertje' lid geworden van het N.V.K.T. en A.W.T. (Nationeel en Gewestelijk Toneelverbond). Dit is nu allemaal onder de noemer van 'Open Doek' gebracht.